HOTARARE SCENARIU

HOTĂRÂREA NR. 9 / 05.02.2021

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu Program Normal şi Program Prelungit DANDELION, întrunit în şedinţa din data de 05.02.2021 :

În conformitate cu :

  • ORDIN MEN nr 3235/ 04.02.2021 si MS nr. 93 / 04.02.2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor de invatatmant

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aproba scenariul 2 (galben) privind desfasurarea activitatii didactice incepand cu luni, 08.02.2021.                      

Art.2. Directorul şi managerul unităţii de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedintele Consiliului de Administraţie ,

                                    Plopeanu  Pinescu  Claudia

Voturi :

  • pentru – 7
  • abţineri – 0
  • împotrivă – 0